Some animals are more equal

By 10 februari, 2020Overig

George Orwell wist dat some animals are more equal than others. Die net ietsje meer belangrijke mensen zijn op onze boerderijen vaak de jongens van sales, die bij hoog en laag volhouden, dat zonder hun inbreng geen pluimpje rook de fabriekspijp verlaat.

Maar er is nog een categorie medewerkers dat zich onmisbaar acht voor succes. Je kent ze vast wel. Geen functie heeft een grotere diversiteit benamingen, geen beroep is meer aan inflatie onderhevig. De projectleider.

Wat mij na al die jaren beloningsonderzoek steeds meer is gaan opvallen, is dat hoe dichter men op de realisatie staat, en een projectmanager staat daar met zijn neus bovenop, hoe meer men wil verdienen. Zelfs als dat ten koste gaat van het overall rendement!

Uitvoerders (Allrounders) spannen hierbij de kroon met salarissen die tot wel 15 procent boven de markt uitsteken, zeg maar een volle salarisschaal. Ook Vakspecialistische projectleiders die gericht zijn op de uitvoering van operationele, dus wel omschreven projecten, betalen bedrijven relatief goed.

Beweegt men zich in de grote, buitengewoon complexe projecten en moet een projectmanager (Professional) of Programmamanager (Professional > 9de deciel; Generalist) de klus zien te klaren, dan noteren wij – opvallend genoeg – salarissen iets onder de algemene markt.

Denkkracht wordt kennelijk niet altijd beloond. Zeker niet bij ons op de boerderij.

Werk ze,

Rolf Baarda

Leave a Reply