Nieuws van het loonfront: aanval corona lijkt afgeslagen

By 30 oktober, 2020Overig

Voor de tweede keer dit jaar peilden wij de stemming onder onze klant. In mei, twee maanden nadat het virus zijn verwoestende werk startte, was het sentiment nog overwegend negatief.

Zo voorspelde de helft van de respondenten in ons online onderzoek een negatieve impact op het bedrijfsrendement.  Nu is dit percentage geslonken tot een derde. Nog altijd fors, maar over de hele linie minder ongunstig dan destijds.

Desondanks was men in mei niet bevreesd dat corona heel veel impact zou hebben. Maar liefst 75 procent voorzag weinig of geen veranderingen in het salarisbeleid. Dit percentage blijft overeind. Nog steeds meldt driekwart van onze klanten geen effecten op hun loonstrategie. Kennelijk zijn arbeidsvoorwaarden voor werkgevers een van de laatste middelen om op te beknibbelen in tijden van nood. Dat mag wel eens worden gezegd.

Ook over de verwachte loonontwikkeling is men positief. Maar liefst 60% weet al dat bij hen de lonen gaan stijgen, zowel individueel als collectief. De nullijn wordt nog maar door een kwart van de respondenten verwacht. Dit was in mei nog ruim een derde.

Kortom, het sentiment is duidelijk positiever dan halverwege dit jaar. Dit beeld wordt bevestigd door de afspraken die in de cao’s zijn gemaakt. De cao-loonindex staat op 3,2%, terwijl de CPI momenteel een stijging van slechts 1,1% laat noteren.

We zijn heel benieuwd naar wat de Baarda Salary Survey dit jaar voor ontwikkelingen laat zien. Dus als je nog geen gegevens met ons hebt gedeeld, doe dit dan snel. Het kost je niets. Het onderzoek is immers van ons samen!

Werk ze,

Lennart de Winter en Rolf Baarda

Leave a Reply