Navy SEALs hebben geen bonus nodig

By 18 oktober, 2020Overig

Vermaard managementgoeroe David Pink vraagt zich op Youtube af: ‘what makes Navy SEALs IV so special?’

Voor degenen die nog nooit van de Navy SEALs VI hebben gehoord, dit zijn de uber uber commando’s van het Amerikaanse leger die Osama bin Laden hielpen hemelen, al zal die uitdrukking in de islamitische wereld wellicht minder gebezigd worden.

Ja, wat maakt die jongens van dit elite corps zo speciaal?

Dat ze niet goed bij hun hoofd zijn, wist ik al. Dit had mij onderstaande foto al duidelijk gemaakt. Daarop zie je aan handen en voeten gebonden sollicitanten heen en weer dobberen tussen zwembadbodem en zuurstofrijke lucht. Een test die moet uitwijzen of de kandidaat geschikt of ongeschikt is voor zijn ultieme job.

Pink vernam dat de selecteurs vooral letten op twee aspecten. Eén is performance: wat kan hij fysiek? Twee is trust: in hoeverre wordt deze jongeman door zijn omgeving vertrouwd? En van die twee was trust de belangrijkste.

Ik heb de kwestie laatst voorgelegd aan een stoer, overwegend mannelijk managementteam. Of zij bereid waren tot een dergelijk zwembadexperiment? Je raadt het al, bij dit kloeke gezelschap ging geen enkele hand spontaan omhoog. Ook niet toen ik hen er 1.000 euro voor bood. Vooruit, voor een bedrag van 100.000 euro wilden zij wel een poging wagen.

Wat valt hieruit op te maken?

In elk geval beseffen de meesten dat zij nooit een SEAL zullen worden. Maar ik vrees dat net zo velen met een stevige bonus dingen gaan doen die absoluut onverantwoord zijn.

Werk ze,

Rolf Baarda

Leave a Reply