Mythe doorgeprikt

By 24 september, 2019Overig

Wat een lulkoek. Mensen zouden niet in hokjes zijn te plaatsen. Onzin. En nog erger, we papagaaien elkaar lekker na, zodat iedereen denkt dat het nog waar is ook. Nou, niet dus.

In dienst van mijn opdrachtgevers plaats ik mensen al dertig jaar in hokjes. Goed, dat heten dan geen hokjes maar salarisschalen, maar toch. Wie in salarisschaal 4 zit moet van goeden huize komen om promotie te maken naar 5.

Ik weet overigens wel wie die idioterie rondbazuint dat wij niet te segmenteren zijn. Psychologen. Die lui duiken diep in je ziel en ontwaren dan allerlei unieke karaktereigenschappen, persoonlijkheidskenmerken en drijfveren.

Maar, als uiteindelijk die mentale experts hun kop weer boven water steken, ben je toch wat minder uniek dat het onder water leek. Je bent blauw of rood, of geel met een vleugje groen. Ik bedoel maar, inmiddels verstaan ook psychologen de kunst om hun wetenschap voor de meute behapbaar te maken. Lees: mensen in hokjes te duwen.

Zit ik nu hier mijn eigen belangen te verdedigen?

Nee, ik denk dat je het zo moet zien. Onder water zijn we allemaal uniek. De meetinstrumenten die dat zichtbaar maken zijn – als het goed is – wetenschappelijk getoetst, zodat zij ook daadwerkelijk iets zeggen over ’s mens uniciteit.

Boven water hebben we de consultancy-modellen. Zoals ook ons rollenmodel dat is. Die modellen zijn niet wetenschappelijk en moeten ook niet als zodanig worden beoordeeld. Zij hebben alleen tot doel om de complexe wereld onder water voor het oog duidelijk zichtbaar te maken, zodat we ermee kunnen managen.

Pas als blijkt dat een dergelijk concept niet klopt, foute uitkomsten geeft of niet meer tot de verbeelding spreekt, dan heeft het zijn geldigheid verloren. Dit geldt ook voor Model Baarda. Tot die tijd kun je je voordeel ermee doen.

Werk ze,

Rolf Baarda

Leave a Reply