Mensenhandelaren azen op schaars personeel

By 25 februari, 2019Overig

“Heb je nog plezier in je werk? Want elders kun je met gemak veel meer verdienen.” Mijn klant is witheet. “Met die vragen stoken ze mijn personeel op. Dat soort lieden handelt in mensen, mijn mensen, anders is het niet!”

Dat was vorige week. Vandaag ben ik te gast bij BNR Nieuwsradio om mijn licht te laten schijnen over het probleem van de radeloze werkgever die zijn beste medewerkers voor zijn ogen ziet weggekaapt. Helemaal gek worden zij van de torenhoge salariseisen die het personeel tegenwoordig aan hen stelt, daartoe opgejut door het legertje searchers die een vette fee verdient aan hun weinig scrupuleuze activiteiten. Valt daar wat aan te doen, wil de journalist weten die mij interviewt voor het programma Werkverkenners.

Het lijstje oplossingen dat ik had voorbereid begint met de maatregel die mijn klant direct nam: de receptie instrueren om die lieden niet langer door te verbinden. Eerst maar eens goed doorvragen waarvoor contact werd gezocht.

Mijn advies is: laat je niet gek maken.

Ik heb daar een aantal redenen voor. Om te beginnen luidt een aloude wet als volgt: voor minder dan 15 procent gaat men niet lopen. Voor minder geld geeft men zijn zekerheden namelijk niet op. Betaal werknemers dus marktconform en veel onheil blijft je bespaard.

Tweede argument: mij zijn geen betalingsexcessen bekend. Het salarisonderzoek dat wij in november deden toonde aan dat noch in de ICT, noch in de sales en noch in de techniek van een ongewone, laat staan exorbitante salarisontwikkeling sprake is. Dus ook hier weer: betaal je medewerkers marktconform. Maar dat betekent ook: betaal voor excellentie extra, desnoods met een extra kopje bovenop de schaal.

En nog een advies: ga zelf opleiden. Besteed grote zorg aan je kweekvijver. Zet daar coaches op die het leuk vinden om jonge mensen wegwijs te maken in hun vak. Laat ze fouten maken, een betere leerschool bestaat er niet. Maar, en dat is ook een punt van (goede) zorg, de jeugd weet welke waarde zij heeft. Ik bedoel daarmee te zeggen dat uit ons salarisonderzoek ook naar voren kwam dat junioren en medioren ruim worden betaald, soms wel 10 procent meer dan dat wat je normaliter zou verwachten. Hou ook daar rekening mee!

Werk ze,

Rolf Baarda

Leave a Reply