Ieder bedrijf zijn eigen Baudet

By 2 april, 2019Overig

Ook een Baarda ontkomt niet aan blunders. Onbedoeld, maar daardoor niet minder ernstig. Kom Rolf, voor de draad ermee!

Toen iemand mij liet zien hoe hij het rollenmodel had gevisualiseerd in een Griekse tempel, was ik buitengewoon onder de indruk. Zo geïmponeerd zelfs, dat ik die tempel alle volgende workshops op het bord tekende: de Vakspecialisten als zuilen, de Professionals waarop de koepel rust etc. Tot ik op de verkiezingsdag mij ervan bewust werd, dat ik het logo aan het verspreiden was van, potdomme, het Forum voor Democratie.

Nummer twee: Deze week verscheen een ondergaande zon op het scherm waarop alle individuele waarderingen stonden geprojecteerd. Prachtig gefotografeerd door de HR Adviseur van dienst. Gevat declameerde ik de dichtregel: “De zon was mij niet opgevallen, als die niet iedere dag was onder gegaan.” Waarop een van de aanwezige mij vilein attendeerde op het feit dat die strofe afkomstig was uit de overwinningsspeech van Thierry Baudet.

Gelukkig is mij een derde, veel ernstiger stommiteit bespaard gebleven: stemmen op die engerd.

Laat mij daarom nu Levi Weemoedt declameren:

Als kind in zee o! rilde ik al
bij de gedachte aan een kwal.
Maar de grootste kwallen , zo leerde ik later,
die zwemmen boven-, niet onder water. 

En toch ga ik Baudet niet wegzetten als een brallende dandy, een losbol waarvan je verre moet blijven. Nee in plaatst daarvan wil ik duiden waarom hij voor beloningsbeleid zo belangrijk is.

Welnu, daar gaan we dan.

Een gemiddelde Baudet moet in jouw bedrijf tussen de 7.000 en 8.000 euro verdienen. Senioriteit doet daar nog zo’n 1.000 euro bovenop. Maar dan moet jouw Baudet wel datgene in huis hebben wat Thierry maakt tot wie hij is: een verteller van geloofwaardige verhalen.

Zo geloofwaardig dat klanten als vanzelf komen, als bijen op een boterbloem. Zo inspirerend ook dat Professionals letterlijk ‘de geest’ van hem krijgen. Hij is de magneet waar anderen graag voor willen werken.

Jouw Baudet begrijpt wat een simpel model doet met ons limbisch brein. Zoiets als Migratie, Klimaat en Achterkamertjes politiek. Een nieuw concept dat uitstekend aansluit op de mindset van jouw klanten. Hij bevestigt hun identiteit.

Een Baudet is de as waaromheen een organisatie draait, een wereldverbeteraar, de personificatie van de waarden die het collectief verbindt. Hij speelt piano, spreekt Latijn of gaat in zijn blootje aan de rand het zwembad zitten om jouw imago te versterken. Een Baudet doet van alles voor de goede zaak.

Maar kijk uit. Die Baudet’s hebben ook hun rafelrandjes. Aan structuur hebben zij een broertje door. Discipline is niet hun ding. En eigenwijs, ach man wat zijn die lui eigenwijs.

Een Baudet is een Generalist. Wees daar trots op. Maar niet op hem.

Werk ze,

Rolf Baarda

Leave a Reply