Hoe beloon je betekenisvol werk? Gewoon niet doen.

By 13 juli, 2020Overig
“Pa ik heb vijf minuten om je uit te leggen dat je er in je blog finaal naast zit.” Krijg ik in een lang betoog – hij is leraar en stopt pas als ergens een bel gaat – te horen dat zijn idool Teun van de Keuken iets heel anders bedoelde met: We zijn terug bij het oude normaal waar bullshitbanen beter worden gewaardeerd dan vitale beroepen.
 
“Relatief zouden zorgmedewerkers meer moeten krijgen dan soortgelijke beroepen met eenzelfde moeilijkheidsgraad,” legt hij mij uit. “Omdat de betekenis van hun werk groter is dan pakweg een werkvoorbereider in de bouw.”
 
Wat of pa vindt van dit argument?
 
Nou pa denkt ogenblikkelijk aan de brandweerlieden die zonder aarzelen de Twin Towers betraden, wat voor velen van hen hun laatste actie werd. Betekent dit meer loon voor brandweerlieden in New York?
 
Meer loon ook voor ambulancepersoneel dan specialistische verpleegkundigen op de nierdialyse, omdat de eerste wel en de tweede geen acute hulp verlenen?
 
Ook meer salaris voor onze dienders, omdat die de straten schoon houden van angstaanjagend gespuis?
 
En de conducteur? Ook die meer loon, omdat deze medewerkers de restanten bijeen rapen van de persoon die zich voor de trein geworpen heeft?
 
Is met andere woorden, het ene werk van meer betekenis dan het andere, omdat zij beslissend is voor leven of dood? Want dan mag de complete medische wereld zijn hand op houden. Farmaceuten incluis.
 
Of spreken we van een grotere betekenis als de maatschappij ermee is gediend? Dan mag de gehele ambtenarij nu de champagne gaan ontkurken. Of spreken we over werk van betekenis als het gewoon rot en ondankbare arbeid betreft dat niemand anders wil doen? Is dan de champignonplukker aan te merken als iemand die werk doet van een hogere, want betekenisvollere orde? Hij zal je er dankbaar voor zijn.
 
Mijn wedervraag aan jou zoon is: Wat kunnen we met het criterium ‘betekenis’ als hetgeen de een normaal vindt (‘ik doe het zo weer’, aldus de vrouw die de drenkeling uit het ijskoude water had gehaald) de ander van buitensporige moed en inzet vindt getuigen? Als, met andere woorden, er geen precieze maat voor is?
 
Ik vrees daarom met grote vreze, dat naast marktconformiteit, afbreukrisico ook ‘betekenis’ niet leidt tot een hogere waardering van de Zorg.
 
Maar dan heb ik buiten mijn vrouw om gerekend…
 
Volgende week meer.
 
Werk ze,
Rolf Baarda
 

Leave a Reply