Geef je loopbaan een bestemming III

By 7 september, 2020Overig

Vertel Rolf! Is er echt sprake van een constante? En is waarlijk de helft van alle medewerkers zijn bestemming kwijt?

Ja mensen ik heb wat beloofd vorige week. En jullie hebben er niet van kunnen slapen. Ik weet het. Daarom doe ik hier maar snel mijn verhaal. Maar niet nadat ik collega Lennart de Winter voor zijn analyses heb bedankt.

Daar komt ie.

Als een bedrijf om en nabij de 15 procent buitengewoon volleerde medewerkers (BVL’ers) heeft, zo’n beetje het gemiddelde aantal BVL’ers dat wij bij bedrijven inventariseren, staan hier gemiddeld 5 procent absolute probleemgevallen tegenover. Dus niet 10, zoals ik aanvankelijk dacht. Een meevaller derhalve.

Bij 10 procent BVL’ers, wijst het onderzoek van Lennart uit, heeft een bedrijf gemiddeld evenveel ‘issues’ in de gelederen. Namelijk 10 procent medewerkers waar je weinig of niets aan hebt. Conclusie: daling van het één, in dit geval het percentage BVL’ers, geeft een gelijke stijging van het ander te zien. Opmerkelijk die communicerende vaten.

De gap tussen ‘issues’ en buitengewoon volleerde medewerkers is dus een constante, wat ik al dacht. Maar niet van 75, maar van 80 procent.

In grote lijnen gaat de 80/20 procentregel ook hier dus weer op.

Heb je relatief veel ‘issues’, dan helt de curve wat meer over naar rechts. Heb je relatief veel BVL’ers, dan is die curve scheef naar links, zoals dat zo mooi heet in het vakjargon.

Kortom, je hoeft eigenlijk maar één waarde te bepalen en je kent de verhoudingen bij jou in het bedrijf. Weet je het percentage BVL’ers, dan is vrij nauwkeurig te voorspellen wat de verdeling over de curve zal zijn. Een belangrijk kengetal derhalve voor de vitaliteit van het personeelsbestand.

Volgende week de onthutsende conclusies die hieruit te trekken zijn.

Werk ze,

Rolf Baarda

Leave a Reply