Een fout die je niet moet maken

By 11 juni, 2019Overig

Directeur Sophie Dutordoir van de Belgische spoorvervoerder NMBS heeft de maximale bonus gekregen, hoewel de prestaties voor klanttevredenheid en stiptheid beter hadden gekund. Ze heeft in totaal bovenop het vaste loon een vergoeding ontvangen van 63.746 euro en dat is de hoogst mogelijke bonus die ze had kunnen krijgen.

Wat is hier fout aan?

Een bonus maakt een mens productiever. Hij gaat harder werken, maar, een beetje lullig om op te merken, nu het hier een Belgische betreft, niet slimmer. Daar komt het kortgezegd op neer.

Echter, en daar komt ie, dan moet je je wel aan een paar wetmatigheden houden. Vier geboden die door de behaviourist Skinner zo’n 60 jaar geleden op papier zijn gezet:

1. Gij zult direct na de prestatie betalen.

2. Gij zult dit op onregelmatige tijden herhalen om het effect te versterken.

3. Gij zult consequent blijven betalen, anders dooft het gedrag onmiddellijk uit.

En het belangrijkste gebod:

4. Gij zult alleen betalen als de target ook daadwerkelijk is gehaald. Gij zult dus niet gaan marchanderen!

Oef, dat laatste hadden de Belgen in kwestie nog niet begrepen. Maar dit komt vanzelf wel als al die anderen die hun goals net niet hebben gerealiseerd, het volle pond komen opeisen.

Daarom voor Sophie nog een vijfde gebod, maar die komt van mij:

5. Wat gij wilt dat u geschiedt, onthoud dat ook een ander niet.

Werk ze,

Rolf Baarda

 

 

 

Leave a Reply