De moord op Patrick III

By 15 januari, 2021Overig

Op tweede kerstdag 2002 wordt een 36-jarige tennisleraar ’s ochtends dood gevonden in zijn appartement. Hij is vermoord. Twintig rechercheurs worden op de zaak gezet. Maar 15 jaar later is de moord op Patrick van der Bolt nog steeds niet opgelost.

Hoe komt het dat nog zoveel misdrijven na lange tijd niet zijn opgelost? Wij zetten ons onderzoek voort.

Bij de gemiddelde moord, vertelt de podcast van Sanne Boer ons, kennen dader en slachtoffer elkaar goed. Dit gegeven maakt het mogelijk volgens een bepaald protocol het onderzoek uit te voeren. Werk voor Vakspecialisten dus! Analytisch goede werknemers, methodisch onderlegt en een aanpak die uitblinkt in planmatigheid.

Echter, kennen dader en slachtoffer elkaar niet, dan komt het aan op denken in scenario’s. Dat is het diepgravendonderzoeken van tal van opties, telkens vanuit een volstrekt ander perspectief. Daar is een andere rechercheur voor nodig!

Het denken vanuit diverse heel creatieve invalshoeken, afwegen van de relevantie voor het onderzoek, besluiten nemen in onoverzichtelijke, want abstracte omstandigheden zijn kwaliteiten van een Professional, een rechercheur met conceptueel vermogen. Ontbeert het team die kwaliteiten dan loopt het grote kans te verzanden in een tunnelvisie, omdat te weinig alternatieven diepgravend zijn onderzocht. De cold case is geboren.

Dan blijkt ook nog dat cold caseteams een veilig toevluchtsoord vormen voor rechercheurs die dicht tegen hun pensioen aan een luwtebaantje zoeken en dan hun eigen door tunnelvisie vastgelopen onderzoek nog eens dunnetjes over mogen doen. Wij boern hebben beslotn het land met 1 meter op te hogen, opdat wij niet meer behoevn te bukkn bij ‘t werk. Nee mannelijke geslachtsdeeltjes van de pet die ons allemaal past, dit soort logica gaat natuurlijk niet werken.

Er is nog een opmerkelijk aspect dat de podcast belicht. Cold caseteams hebben een volstrekt verschillende succesratio! Rotterdam doet het in dit licht uitzonderlijk goed, Limburg uitzonderlijk slecht. Dan blijkt dat men in de havenstad een methode ontwikkeld heeft om de meest kansrijke cold cases eruit te filteren, zodat zij zich kunnen focussen op zaken waar nog enige fiducie in zit. Ook die aanpak is typisch voor Professionals!

Kortom, de roep om meer capaciteit, geld en de eeuwige klaagzang dat er zoveel op het politiewerk wordt gekort moet maar eens afgelopen zijn. Het succes van een team zit niet in meer van hetzelfde, maar een vitale verdeling van kwaliteit!

Volgende week waarom de Jeugdzorg zoveel op de politie lijkt.

Werk ze,
Rolf Baarda

Leave a Reply