Casus HR professionals bij Vialis

By 6 april, 2019Overig

Rode vlekken

Ik heb het vaker gezegd. Als functieanalist ben je net een maatschappelijk werker. Je komt meer te weten over het functioneren van de betreffende medewerker dan over zijn of haar takenpakket.

Maar nu ben ik ook dokter geworden. Of ik een verklaring heb voor de rode nekvlekken die verschijnen als een personeelslid een moeilijke en uitdagende opdracht aangeboden krijgt.

Rode vlekken is een teken van angst. Daar hoef je geen arts voor te zijn. Even krijgen we het in ons hoofd niet bij elkaar. Het wordt grijs in onze bovenkamer en weten niet meer wat te doen. Kortom, het probleemoplossend vermogen schiet op dat moment te kort, dus stroomt er veel bloed naar onze hersenpan.

In de onderhavige casus beschikt de patiënt over een afgeronde Hbo-opleiding en bevindt zich op de medior positie in een Vakspecialistische leerweg, gelet op de aard van haar functie. Was dit een leerweg kwestie en had de zieke moeite om van medior naar volleerd (kern) niveau te komen of moest zij niet als Vakspecialist maar als Allrounder worden aangemerkt?

In mijn praktijk kom ik deze casuïstiek met regelmaat tegen. Voor de juiste diagnose vraag ik in mijn anamnese altijd scherp door naar de affiniteit die deze mensen hebben met inhoudelijke (methodische) dan wel praktische, meer alledaagse zaken.

Is absoluut van het eerste sprake, dan biedt oefenen en een stevige kenniskuur voldoende uitkomst.

Maar schiet de liefde voor theoretische methoden tekort, heeft men weinig met inhoudelijke zaken, leest degene bijvoorbeeld nooit iets op het vakgebied, pleegt men niet of nauwelijks interventies of heeft men summier of geen inbreng in projecten, dan is absoluut een andere behandeling vereist.

Bij een overwegend praktische attitude geneest men het beste door de Allround leerweg te doorlopen. Geef die mensen gevarieerd werk, dat tevens veel dagelijkse routines kent. Kan men nog altijd doorgroeien naar senior of buitengewoon volleerd niveau (max circa 3.900).

Mag de volgende patiënt binnen komen?

Werk ze,

Rolf Baarda

Leave a Reply