Gelukkig van corona

By | Overig | No Comments

Een van de weinige ondernemingen die garen spinnen bij de mondiale corona-inslag, is het Amsterdamse bedrijf Flow Traders. Gaat het ons slecht, gaat het hen juist goed. Hoe eerlijk kan het zijn.

Flow Traders haalt haar voordeel uit minieme koersverschillen tussen diverse beurzen over de wereld verspreid. Werk met een maatschappelijk betekenis van nul.

Hoe groter de volatiliteit van koersen, hoe meer winst Flow Traders maakt, hoe hoger het salaris van deze lieden. Dat vergoedt kennelijk veel.

Maar bonussen zijn geen extraatjes waar men blij van wordt, had ik hen voorgehouden in mijn boek Agile Belonen. Nee, wij mensen zijn zo gebakken dat de angst overheerst. Continu bang om dat douceurtje te verliezen.

Als eenvoudige evolutionaire producten merken wij bonussen aan als een appeltje voor de dorst. Daarom hamsteren we zoveel mogelijk van dat goedje, opdat een strenge winter ons niet overvallen kan. Vandaar dat die Flow Traders niet van het scherm zijn af te slaan.

Echter, op het moment dat resultaten tegenvallen, schraalhans keukenmeester is, neemt de vrees voor naderend onheil bezit van ons. Een negatief verliesscenario heet dat in vakjargon. Het tegenovergestelde van een blij gevoel.

Ging een Flow Trader in 2018 met een 277.000 naar huis, in 2019 was daar nog slechts een ‘schamele’ 149.000 van over. Wat zoiets doet mentaal? Bergen met geld, maar een hoofd vol zwaar gemoed. Dan ga je dus kapot van de stress!

Komt er hulp uit onverwachte hoek.

Werk ze,

Rolf Baarda

Eigen roem stinkt

By | Overig | No Comments

Mijn oudste zus was altijd onverbiddelijk als ik de loftrompet over mijzelf stak. Ik kom oorspronkelijk uit Den Helder moet je weten. En de kop van Noord Holland staat erom bekend dat wie niet heel gewoon doet, erop kan rekenen dat zijn kop er direct vanaf wordt gemaaid.

Maar hoe moeilijk is het om bescheiden te blijven als je deze foto krijgt toegestuurd (dank Dierick Janse van Energized).

De foto is genomen in China op een congres over zelfsturing. Wat die ‘big gap between rich and poor’ en ‘egalitarian’ met het model te maken hebben weet ik niet, maar wellicht betreft dit een poging om de communistische partijtop gunstig te stemmen.

Helemaal gelukt is dat nog niet, gelet op de geringe aantal aanvragen uit die regio. En die ene die wel kwam, heeft nog steeds niet betaald.

Of bedoelde ze dat nu juist met die big gap tussen arm en rijk?

Werk ze,

Rolf Baarda

Charisma valt te leren

By | Overig | No Comments

Thuis ben je wie je bent.

De eerste grijze haren staan bij mij op doorbreken. Toen ik laatst die verschrikkelijke waarneming deed, wist ik direct dat het onderwerp waarin ik mij vanaf nu wil gaan verdiepen heet: senioriteit.

En dan gebeurt er iets merkwaardigs. Alles wat je luistert en leest komt plotseling bij elkaar in een nieuw framework. Neem nu de podcast over persoonlijk leiderschap van Ben Tiggelaar waarmee ik de mentale fileverblijftijd altijd aardig weet te bekorten.

In zijn podcast sprak Tiggelaar deze keer met Pacelle van Goethem over het fenomeen charisma. Charisma, zo weet ik, is ontegenzeggelijk een kenmerk van senioriteit. Sterker, een persoon die senioriteit uitstraalt, heeft charisma. Dat maakt de bijdrage van Van Goethem direct relevant voor mijn nog prille ontdekkingsreis.

De leerzame les die ik zo rond Utrecht vernam, is dat charisma een vaardigheid is die valt te leren (ik vermoed dat ook jij nu opschuift naar het puntje van je stoel). Namelijk, haar wetenschappelijk onderzoek wees uit dat charismatische personen op de meest spannende momenten rustig blijven. Gewoon rustig blijven. Dat is alles!

Schijnbaar rustig mag ook. Dus je kunt van binnen koken, maar je staat rechtop en doet precies wat mensen op dat moment van jou verwachten in de rol die jij op dat moment voor hen hebt. Ben je arts, leg rustig uit wat mensen mankeren. Ben je consultant, doe hetzelfde, maar nu voor de groep.

Verder blijkt, je raadt het nooit, ook een asymmetrische houding absoluut bij te dragen aan de wijze uitstraling die bij charisma hoort. Dus leun eens wat vaker op een been, steek je wijsvinger zo nu en dan omhoog (nee je wijsvinger zei ik), en je zult ervan verstelt staan hoe jij in aanzien stijgt.

Eindelijk thuis vraagt mijn vrouw waarom ik daar zo vreemd blijf staan. Of ik niet eens in actie kan komen. De tafel moet gedekt. ‘En een beetje snel graag ook!’.

Thuis ben je wie je bent.

Werk ze,

Rolf Baarda

Salarissen op de afdeling Sales

By | Overig | No Comments

Salarissen op de afdeling Sales

Een vertegenwoordiger in stofzuigers belt aan bij een boerderij. De boerin doet open.

‘Dag mevrouw, ik ben vertegenwoordiger van stofzuigers. Hele goeie. En om dat te bewijzen, gooi ik nu een doos mestkorrels over uw tapijt. Vrees niet. Met mijn stofzuiger maak ik alles weer helemaal schoon. Elke korrel die ik achterlaat, eet ik hoogst persoonlijk op.’ Waarop de boerin droogjes opmerkt: ‘Begin dan maar vast, want wij hebben hier geen elektriciteit’.

Ze staan bekend als snelle babbelaars, die lui van de afdeling Sales. Niet altijd even slim, wel gewiekst en soms doortrapt. Geraffineerde onderhandelaars die geslepen als zij zijn net ietsje meer salaris weten binnen te hengelen dan hun minder assertieve collega’s dat doen.

Een mythe.

Gelijk aan ons salarisonderzoek van vorig jaar deden we de opvallende constatering dat bij functies op het Allround (zeg maar de ouderwetse vertegenwoordiger met het orderboek) en Vakspecialistisch niveau (denk aan een serieuze accountmanager) sales lager of gelijk wordt betaald dan binnen de BV Nederland!

In bovenstaande grafiek staat per rol de percentielverdeling weergegeven, waarbij het traject mediaan – 75ste percentiel door ons wordt opgevat als marktconform. Verder is opgenomen het verschil met het salarisniveau met vorig jaar, uitgedrukt in een percentage. Daaronder staat het verschil tussen het huidige salarisniveau met dat van de BV Nederland, waaruit je de relatieve arbeidsmarktpositie – de schaarste op de arbeidsmarkt – kunt afleiden.

Een verklaring zou kunnen zijn, dat deze medewerkers beschikken over een relatief grote variabele beloningscomponent. Toegegeven, in de Baarda Salary Standard die wij gratis en voor niets elk jaar ter beschikking stellen aan onze klanten (merk op dat dit een aankoopsignaal is) meten wij niet of en zo ja hoeveel sales ontvangt aan bonussen. Maar hoe dan ook, dat sales zoveel beter betaalt, mag men met recht verwijzen naar het rijk der fabelen.

Voor de business developers, product managers en key accountmanagers op Professional niveau (conceptuele denkers die langdurige, intensieve samenwerkingsverbanden opzetten) constateren wij daarentegen wel hogere salarissen dan de BV Nederland. Wellicht is in de hogere echelons van organisaties een grotere vaste beloningscomponent in de total package opgenomen.

Werk ze,

Rolf Baarda

Some animals are more equal

By | Overig | No Comments

George Orwell wist dat some animals are more equal than others. Die net ietsje meer belangrijke mensen zijn op onze boerderijen vaak de jongens van sales, die bij hoog en laag volhouden, dat zonder hun inbreng geen pluimpje rook de fabriekspijp verlaat.

Maar er is nog een categorie medewerkers dat zich onmisbaar acht voor succes. Je kent ze vast wel. Geen functie heeft een grotere diversiteit benamingen, geen beroep is meer aan inflatie onderhevig. De projectleider.

Wat mij na al die jaren beloningsonderzoek steeds meer is gaan opvallen, is dat hoe dichter men op de realisatie staat, en een projectmanager staat daar met zijn neus bovenop, hoe meer men wil verdienen. Zelfs als dat ten koste gaat van het overall rendement!

Uitvoerders (Allrounders) spannen hierbij de kroon met salarissen die tot wel 15 procent boven de markt uitsteken, zeg maar een volle salarisschaal. Ook Vakspecialistische projectleiders die gericht zijn op de uitvoering van operationele, dus wel omschreven projecten, betalen bedrijven relatief goed.

Beweegt men zich in de grote, buitengewoon complexe projecten en moet een projectmanager (Professional) of Programmamanager (Professional > 9de deciel; Generalist) de klus zien te klaren, dan noteren wij – opvallend genoeg – salarissen iets onder de algemene markt.

Denkkracht wordt kennelijk niet altijd beloond. Zeker niet bij ons op de boerderij.

Werk ze,

Rolf Baarda

Onderwijs

By | Overig | No Comments

Guusje, Maud en Lotte, de kinderen van de buren zijn vandaag vrij. Hun leraren staken. Daarom past oma op en is mijn vrouw haar wandelmaatje kwijt. Zo heeft de ellende in het onderwijs ook ons nederig huisje bereikt. Straks de inval van het coronavirus nog en het jaar 2020 is compleet naar de gallemiezen geholpen.

Nu gun ik ieder een passend loon, niet in de laatste plaats deze geweldige mensen, maar, en dat is dan weer mijn beroepseer, dan moet dit wel gebeuren op juiste gronden. En dan val ik ogenblikkelijk terug op Darwin. Want de opvatting dat iedere onderwijzer wat in zijn loonzakje erbij moet krijgen gaat lijnrecht in tegen zijn schitterend gedachtegoed.

Contra Darwinistisch denken is salarisrechten claimen op grond van je functiebeschrijving. Terwijl precies omgekeerde dient te gebeuren. Niet wat je moet doen is interessant voor het salaris, maar wat je kunt. Eerst het juiste gedrag vertonen, in dit geval van een docent, pas daarna het juiste salaris eisen.

Dus zomaar zeggen dat je onderwijzer bent is niet genoeg. Degenen die namelijk recht hebben op een hoger, want marktconform salaris zijn de onderwijzers die in staat zijn voor elke leerling een persoonlijk leerprogramma te ontwikkelen. Dus elke leerling behandelen als een op zichzelf staand project. Dat doen andere Vakspecialisten namelijk ook.

Leraren die dat allemaal te veel werk is, zeggen daar niet aan toe te komen of dit analytisch vermogen missen, onderscheiden zich niet van andere Allrounders, zoals groepswerkers in de zorg, trainers die Word en Excel onderwijzen of een medewerker bij customer service die een klantgroep onder zijn hoede heeft. Daar hoort vanzelfsprekend een Allrounder-salaris bij tussen de 2.800 en 3.500 per maand bij een 40-urige werkweek.

Allrounders in het onderwijs, heb ik mij door onderwijzend personeel zelf laten vertellen, zijn er best veel. Misschien wel meer dan er Vakspecialisten zijn. Dat is best zorgelijk. Niet het salaris dat zij verdienen.

Werk ze,

Rolf Baarda

ICT slecht betaald

By | Overig | No Comments

Excuus voor deze haastig geschreven blog. Het coronavirus is in aantocht en heeft op het moment van schrijven al 17 mensen de dood in gejaagd, waaronder en 89-jarige man die ook al leed aan kanker. Vroeger, tijdens een griepgolf waarvan half Nederland slachtoffer was, hoor ik mijn moeder nog zeggen dat Rolfie Dolfie een hardnekkige verkoudheid had. Hoe naïef kun je zijn! Ik besef het mij nu pas.

Snelheid is geboden.

Als mij nog de tijd is gegund om jullie te bereiken, wil ik die graag benutten om een groot misverstand de wereld uit te werken. Wat dit is? Dat ICT’ers tegenwoordig niet meer te betalen zijn.

Uit het salarisonderzoek dat wij onder onze immer uitdijende community uitvoerden blijkt zonneklaar, dat, schrik niet, de salarissen van deze beroepsgroep op of onder die van de BV Nederland liggen. Kern (volleerde) Vakspecialisten scoren gelijk aan de BV Nederland, namelijk max 4.745, terwijl Kern (volleerde) Professionals zo’n 4 procent daaronder krijgen uitbetaald (max 6.225).

Ongelooflijk toch?

Vonden wij ook. Daarom checkten wij onze uitkomsten met die van de DDA, het Dutch Digital Agencies, waarbij de belangrijkste ICT-bedrijven zijn aangesloten.

En wat bleek? De DDA scoort zelfs nog onder onze meetresultaten. Met andere woorden, je kunt nog beter buiten de ICT-branche werken dan er binnen. Althans, als salaris je enige motivator is.

Ons advies is daarom: hou gewoon vast aan je eigen marktconforme loonlijn, ook als het ICT’ers betreft. Ga er zeker niet boven zitten!

Zo, het is er uit. Was ik nog op tijd? Dan mag nu dat coronavirus doorkomen!

Werk ze,

Rolf Baarda

Vrouw en auto

By | Overig | No Comments

‘Ik ben niet zo thuis in de autohandel met alle verschillende merken en modellen.’ Aan het woord is een HR manager, en vrouw bovendien.

‘Mijn familie en vrienden hebben wél allemaal een mening als het om auto’s gaat,’ gaat zij verder op de startpagina van Vrouw en Auto.nl ‘Daardoor zie ik door de bomen het bos niet meer.’

Ik lees hier: ik ben een vrouw en een beetje dom, want blond. Ik lees ook: ik ben een beetje hulpeloos. En ik hoor een gefluisterde noodkreet: Is er een man die mij kan helpen?

Godzijdank, die redder bestaat.

‘Zo’n persoon ken ik gelukkig,’ gaat de HR manager verder’, ‘en dat is Ben van Tilburg. Daarom koop ik mijn auto graag bij hem.’

Op de site van Arts en Auto.nl stelt Ben zich graag voor aan het zwakke geslacht, dat zich godbetert elke vijf jaar gedwongen ziet om een nieuwe leasewagen uit te zoeken, een werkelijk hels karwei!

Ben kent zijn doelgroep als geen ander, dat lees je meteen. ‘Als zelfstandige vrouw maak je je eigen keuzes en weet je wanneer iets goed voelt. Je auto is belangrijk voor je, want hij maakt je onafhankelijk en geeft je vrijheid.’

Die auto moet dan wel goedkoop zijn, tijdelijk in prijs verlaagd en aangeboden gedurende drie dolle dagen vlak voor kerst, hoor ik Ben er vilein bij denken.

Of spreekt hier mijn eigen verdorven seksistische geest? Ben tenslotte ook maar een man.

Werk ze,

Rolf Baarda

TMA en MB

By | Overig | No Comments

Ons model kent geen grotere holacratische fan dan Voys in Groningen. Destijds waren zij de eerste klant met dit nieuwe besturingsmodel die een beroep op ons deed om het beloningsvarkentje te komen wassen.

Het holacratische gedachtegoed was toen nog zo pril dat ik eerst op Wikipedia moest opzoeken wat deze uit Amerika overgewaaide besturingsvorm feitelijk behelsde.

Het enthousiasme van Voys heeft ons nadien heel wat klanten gebracht. Tot in China werd Baarda geadopteerd (zie foto). Dan stap je natuurlijk met plezier in de trein om een aantal actuele vragen met hen door te nemen. ’s Morgens tien uur heen om ’s avonds om acht uur weer terug te zijn, te laat voor de warme pot. Dat dan weer wel.

Belangrijkste issue: hoe combineren we TMA met Model Baarda?

Voor wie het niet weten, de TMA-methodiek is een van de meest gebruikte psychologische testen om talenten, drives en andere eigenschappen te meten. Zeg maar: aan de oppervlakte brengen waar je sterke punten zitten en zaken waarvoor je niet voor in de wieg bent gelegd. Waar je beter van weg kunt blijven.

Terug naar de vraag. Mijn antwoord is stellig: veeg beide methoden niet op een hoop. Probeer de rollen van Model Baarda niet te vertalen in competenties van TMA. Niet omdat de laatste zo slecht is, zeer zeker niet, maar omdat Model Baarda een instrument is dat zich boven de zeespiegel bevindt. Het vertaalt zichtbaar gedrag in niveaus van probleemoplossend vermogen. Methodieken als de TMA meten onder water: zij brengen zaken aan het licht die anders aan het oog onttrokken blijven.

De TMA’s van deze wereld zijn goed inzetbaar om te meten bij welk werk zich iemand comfortabel voelt. Zij zeggen weinig of niets over het niveau, laat staan dat zij het verschil maken tussen junior, medior of echte senioriteit. Hooguit kunnen zij het gedrag verklaren, maar voorspellen kunnen zij dit niet.

Wil je dus weten op welk level jij in je comfortzone zit, gebruik dan Model Baarda. Wil je ook weten of sales dan wel administratie bij je past, gebruik dan een talentenscan. Samen vullen zij elkaar prima aan.

Werk ze,

Rolf Baarda

Boek op de buis

By | Overig | No Comments

‘Je boek is op televisie.’ Het SMS’je kwam van een klant. ‘Interessant’ schreef ik terug. ‘Ik ga direct kijken.’

Mijn analyse van het avondprogramma wees uit dat alleen ‘Klem in de zorg’ enigszins in aanmerking kwam voor een aanbeveling van mijn gedachtegoed omtrent agile belonen. Misschien zelfs wel een in de trant van: ‘een oplossing voor dit immense probleem zou kunnen zijn…’ Maar het programma vond ik niet direct terug op Uitzending Gemist.

M’n omgeving liet ik alvast weten dat mijn boek op televisie gekomen was, stil hopend op een voorzichtige doorbraak van deze, in mijn ogen belangrijke innovatie op het gebied van beloningsmanagement.

Ik kon er niet van slapen.

Weer naar beneden waar het mij nu wel lukte om ‘Klem in de zorg’, een soort Rondom 10 waarin men het Grote Ongenoegen bespreekt, op te starten. En daar zag ik mijn boek.

Maar wel verdomme. Een onderzoekster stond naast een schap vol titels over agile, zelforganisatie, lean, transitie en verandermanagement. Allemaal boeken zei deze boze dame die overliepen van verhullend taalgebruik, een van de grootste irritaties in de zorg.

En toen zag ik het ook: agile belonen, het waarderen van toegevoegde waarde staat werkelijk krom van de buzzwoorden. Wie in de zorg zit daar nu op te wachten?

Zeker niet die verpleegkundige die kond deed van het feit dat zij hetzelfde werk met steeds minder collega’s moet doen. Maar dat, als zij in aanmerking wilde komen voor een welverdiende schaarste toeslag, zij en haar collega’s nog productiever moesten worden dan voor het personeelstekort, omdat het ziekenhuis die toeslag bekostigt uit hetzelfde productiebudget.

Ook dit is agile belonen, bedenk ik mij nu in alle nederigheid. Maar dan in de zorg.

Werk ze,

Rolf Baarda