Beloningsbeleid blijft in stand, ondanks corona

By 19 mei, 2020Overig

‘Grootste loonstijging in 10 jaar binnen het bedrijfsleven’ kopte het Financieel Dagblad recent nog in februari. Toen hield geen sterveling het nog voor mogelijk dat de coronacrisis zo onbarmhartig zou toeslaan.

Nu twee maanden later, vroegen wij ons af wat van dit optimisme is overgebleven. Gaat een grote stop op het beloningsbeleid?

72 verschillende klanten gaven antwoord op deze prangende vraag.

Corona raakt ruim de helft van deze bedrijven direct, blijkt uit ons mini-onderzoek. Slecht een schamele 15 procent weet zeker dat dit niet zo is.

Desondanks zegt driekwart van de door corona geraakte ondernemingen, dat het beloningsbeleid geen noemenswaardige wijzigingen zal ondergaan. Sterker, meer dan de helft van die groep ziet de lonen nog wel een klein beetje stijgen in het nieuwe jaar.

Bij de bedrijven die de impact van de crisis nog niet kunnen inschatten (33%), is dit beeld niet veel anders. Op de vraag of zij de lonen binnen hun organisatie volgend jaar zien stijgen, ziet een derde die licht toenemen, een derde schat in dat die gelijk blijven en weer een derde kan daar nog niets over zeggen.

Kortom, dat aan de loongolf een abrupt einde gekomen is, dat hoeven we jullie niet te vertellen. Wat wel nieuws is, is dat op grote schaal een bevriezing van de loonsom door jouw collega’s niet wordt verwacht.

Houd daarom je ogen gericht op het prijsindexcijfer. Die zou wel eens heel gunstig kunnen uitpakken dit jaar.

Werk ze,

Lennart de Winter

Leave a Reply