Agile belonen hoeft niet uit de handel genomen te worden

By 9 juli, 2019Overig

In mijn boek Agile Belonen poneer ik deze stelling: ‘Managers floreren het best in een organisatie die op operational excellence of operational services is gericht. Daarentegen komen leiders tot hun recht als het primaire proces conceptueel is: professional services en product leadership.

Heb ik daarin gelijk?

In ‘goede leiders zweven niet’ halen de auteurs Stoker en Garretsen een onderzoek aan van Bandiera e.a. (2017) dat aantoont dat leiders aan het hoofd staan van organisaties die productiever zijn en meer winst maken. Maar tegelijkertijd laat het onderzoek zien dat er een relatie is tussen het type CEO en het type organisatie: leiders komen vaker voor in grotere organisaties die in meer kennisintensieve sectoren opereren, terwijl managers vaker kleinere en ‘simpeler’ organisaties leiden, en daar ook succesvol zijn.

Ik zeg dat mijn bewering dus klopt. Agile Belonen hoeft dus niet uit de handel te worden genomen of van een erratum voorzien. Mijn dag is weer goed.

Werk ze,

Rolf Baarda

Het platform PeoplePoint wordt momenteel van nieuwe features voorzien. Straks kun je zowel je eigen job matrix erin kwijt als alle functiebeschrijvingen. Nog belangrijker, en o zo mooi, ook een module komt beschikbaar waarmee jouw leidinggevenden en zelfs je medewerkers in no time hun functiebeschrijvingen kunnen maken. Hoef jij dat niet meer te doen!

Leave a Reply