Zo gaan we te werk

Belonen van Toegevoegde Waarde

“We hebben een waanzinnig nieuw beoordelings- en beloningsbeleid, echt heel blij mee.

Marieke Hoogenberg, Great Place to Work

Toegevoegde waarde

Een beloningsbeleid dat past bij agile werken, zelfsturing, talentmanagement of holacratie, is transparant en flexibel. Niet langer vormt de functie de grondslag voor het salaris, maar de individuele mens. Preciezer, zijn of haar toegevoegde waarde. Dat is het product van kennis en het probleemoplossend vermogen, de wijze waarop men die kennis in specifieke situaties succesvol toepast.

Als jij zo wilt vaststellen waarop ieders salaris is gebaseerd, krijg je van ons een beloningssysteem waarmee je de hoogte van het salaris kunt verantwoorden.

“Voor Voys was dit een louterend proces. Nodig om als organisatie volwassen te worden.”

Lisanne Boersma

In vijf stappen op het doel af

Onze projecten hebben een vaste structuur, zodat wij snel kunnen werken, kosten laag blijven en onze diensten kunnen aanbieden tegen fixed prices. Kom daar bij anderen maar eens om!

Eerst stellen wij samen een projectgroep het profiel van de vitale organisatie vast, dus toekomst gericht. Dit profiel resulteert in de job matrix waarin is vastgelegd wat gedaan moet worden om een slagvaardige organisatie te kunnen zijn. Daar hebben wij één dag voor nodig.

Vervolgens delen de projectgroepleden alle medewerkers in op basis van het gedrag dat zij dagelijks laten zien. Hierbij komt de ondersteuning vanuit onze expertise en de vragenlijsten die speciaal voor dit doel ontwikkeld zijn. Het resultaat noemen wij de people matrix, die in één of enkele dagdelen tot stand komt, afhankelijk van de grootte van de organisatie.

Het salarisonderzoek voeren wij uit met behulp van onze eigen databank, een van de omvangrijkste en meest betrouwbare van Nederland. Het resultaat is een salarisstructuur die voldoet aan alle eisen van marktconformiteit.

Tenslotte nemen we de klant mee in de inrichting van het performance development. Belangrijke vragen die aan de orde komen zijn: hoe koppelen we beoordelen en belonen aan elkaar, dan wel hoe laten we die koppeling los? Hoe leggen we de relatie tussen het beloningsbeleid en de strategie en de purpose van het bedrijf. En hoe gaan we er voor zorgen dat alle medewerkers zich uiteindelijk voelen gewaardeerd?

Parallel aan dit proces ‘vullen’ wij het platform Proodoss voor de noodzakelijke borging van de  job en people matrix, de beloningsstructuur en het performance development. Zo kun jij nadien over alle instrumenten beschikken om het beloningsmanagement professioneel uit te onderhouden.

Kan het doelgerichter, beter of completer? Wij zijn overtuigd van niet.

The Vital Concept certificaat

Het beloningsbeleid staat natuurlijk niet op zichzelf. daarom maakt het belonen van medewerkers bij ons onderdeel uit van een groter geheel: het Vital Concept. Dit is begint bij het ontwerpen van de ideale, vitale organisatie die toekomstbestendig is. Die voldoende innovatief vermogen heeft om adequaat te kunnen reageren op veranderingen in de markt.

Het Vital Concept trekt dat ontwerp door naar de medewerkers die er voor nodig zijn: welke toegevoegde waarde zouden die moeten leveren, wie doen dit al, wie overtreffen de norm, wie groeien er naartoe en wie zijn een issue, omdat zij het norm niveau nooit zullen kunnen bereiken?

Dan pas kijken we naar het beloningsbeleid dat daarbij past. Wij onderzoeken welk beleid tot op heden werd gevoerd en of dat aanpassing behoeft gelet op de strategie, beschikbare loonsom en noodzakelijke marktconformiteit. Dit resulteer in een transparant beloningssysteem dat rechtvaardig gevonden wordt en voldoet aan de maatschappelijke normen van fatsoen.

Het vierde onderdeel van het Vital Concept hebben we performance development genoemd, waarbij we nagaan hoe het waarderen en belonen van medewerkers het best kan worden ingericht met het oog op talentontwikkeling en -behoud.

Tenslotte bestaat het Vital Concept uit de borging van die vier onderdelen middels het digitaal platform Proodoss, dat Bureau Baarda ontwikkeld heeft specifiek voor dit doel. Proodoss is het neusje van de zalm, de taart op de kers, het kruid dat het gerecht zijn eigen smaak meegeeft.

Klanten die het volledige Vital Concept realiseren, toepassen en daar de vruchten van plukken, krijgen van ons het Vital Concept certificaat. Een prijs die van hen een absolute topper maakt.

Download hier het E-book: Belonen in zelfsturende organisaties