Monthly Archives

mei 2020

Beloningsbeleid blijft in stand, ondanks corona

By | Overig | No Comments

‘Grootste loonstijging in 10 jaar binnen het bedrijfsleven’ kopte het Financieel Dagblad recent nog in februari. Toen hield geen sterveling het nog voor mogelijk dat de coronacrisis zo onbarmhartig zou toeslaan.

Nu twee maanden later, vroegen wij ons af wat van dit optimisme is overgebleven. Gaat een grote stop op het beloningsbeleid?

72 verschillende klanten gaven antwoord op deze prangende vraag.

Corona raakt ruim de helft van deze bedrijven direct, blijkt uit ons mini-onderzoek. Slecht een schamele 15 procent weet zeker dat dit niet zo is.

Desondanks zegt driekwart van de door corona geraakte ondernemingen, dat het beloningsbeleid geen noemenswaardige wijzigingen zal ondergaan. Sterker, meer dan de helft van die groep ziet de lonen nog wel een klein beetje stijgen in het nieuwe jaar.

Bij de bedrijven die de impact van de crisis nog niet kunnen inschatten (33%), is dit beeld niet veel anders. Op de vraag of zij de lonen binnen hun organisatie volgend jaar zien stijgen, ziet een derde die licht toenemen, een derde schat in dat die gelijk blijven en weer een derde kan daar nog niets over zeggen.

Kortom, dat aan de loongolf een abrupt einde gekomen is, dat hoeven we jullie niet te vertellen. Wat wel nieuws is, is dat op grote schaal een bevriezing van de loonsom door jouw collega’s niet wordt verwacht.

Houd daarom je ogen gericht op het prijsindexcijfer. Die zou wel eens heel gunstig kunnen uitpakken dit jaar.

Werk ze,

Lennart de Winter

Dit is hoe je jezelf profileert als een hele enge vent

By | Overig | No Comments

Dit is hoe je jezelf profileert als een hele enge vent. Zeg iets wat heel confronterend is en noem die wetmatigheid naar jezelf. Ik verzeker je succes.

Zo kennen veel klanten de ijzeren wet van Baarda.

Die zekerheid houdt in dat, indien een persoon zijn 32ste jaar voorbij is en nog geen conceptueel vermogen ontwikkeld heeft, dit ook niet meer zal gebeuren.

Da’s vaak flink schrikken voor mijn gehoor. Zeker als die al wat ouder zijn.

De redenatie achter mijn stelligheid is als volgt. Voor conceptueel vermogen – beginnende bij rol van Professional in het beloningsmodel – heeft iemand met dit potentieel zeker vier à vijf jaar nodig om dit vermogen tot wasdom te laten komen, nadat hij of zij zijn school verlaten heeft.

Tel dan maar op. Gemiddeld is zo’n iemand dan 28 of 29 jaar. Een backpacker die eerst de wereld is rondgegaan, zal misschien 30 zijn als hij de grens tussen Vakspecialist en Professional passeert.

Want zo werkt het ook. Het cognitief vermogen moet wel worden uitgedaagd. Anders gebeurt er helemaal niets.

Waarom de grens dan leggen op 32 jaar?

Die leeftijdsgrens heeft met mijzelf te maken. Tweekeer blijven zitten op de middelbare school, een jaar werken in de bouw en 4 jaar als verpleegkundige voor ik aan mijn studie begon, hadden mij op een beslissende achterstand gezet.

Niet erg, want wie te snel wordt gebracht, raakt steevast burn-out. Ook dat is een les vanuit de praktijk.

Kijk, daar heb ik dan weer geen last van gehad.

Werk ze,

Rolf Baarda