Monthly Archives

juni 2019

Hoe staat Belgie bij jou bekend

By | Overig | No Comments

Hoe staat België bij jou bekend? Ik bedoel natuurlijk op salarisgebied.

Zelf had ik natuurlijk zo mijn vermoedens, maar vanochtend kreeg ik daar een serieus antwoord op: België is klein, maar buitengewoon complex.

Voor die conclusie moest ik bij de concurrentie langs. In dit geval bij Korn Ferry (toch schitterend als je zo’n gevestigde naam je concurrent noemt, terwijl ik waag te betwijfelen of zij ons überhaupt kennen. Al komt daar spoedig verandering in, potjandorie!).

In een boeiend webinar werd België door hen geanalyseerd als een land met relatief hoge loonkosten en, het zijn mijn eigen woorden, een centraal geleide loonpolitiek. Waarmee ik wil zeggen dat een groot deel van onze werkende zuiderburen is georganiseerd, zodat afspraken over loonsverhogingen veelal collectief worden doorgevoerd.

Het grote struikelblok om daar verandering in te brengen is de loonmatigingswet. De Belgen stemmen hun loonontwikkeling af op dat van de buurlanden, waaronder Nederland. Die automatische koppeling van lonen aan indices maakt dat er voor maatwerk nauwelijks ruimte rest.

Ten gevolge daarvan ziet Korn Ferry, voorheen de HayGroup, een verschuiving plaatsvinden naar de variabele looncomponent, zodat het salaris toch iets meer kan worden geïndividualiseerd.

Wat daarnaast opvallend was om te horen, is dat als een Belgische werknemer niet over een leaseauto beschikt, hij een regelrechte loser is. Nergens in Europa is het aantal op-kosten-van-de-baasrijders namelijk groter dan aan de andere kant van onze grens.

Hoe dan ook, een winner ben je in België niet gauw, ook niet met een bedrijfswagen. Daarvoor sta je te veel in de file. Om die reden is het mobiliteitsbudget nu met een opmars bezig. Stukken beter – vinden ze ook daar – voor het milieu.

Interessant allemaal, want Bureau Baarda wil ook die kant op. Daarom een vraag. Weet jij nog consultants die ons model op Vlaamse platte land willen introduceren?

Werk ze,

Rolf Baarda

Er is een zware loongolf op komst

By | Overig | No Comments

Premier Rutte heeft gedreigd dat de lastenverlichtingen voor bedrijven niet doorgaan als grote bedrijven de lonen van het personeel niet fors verhogen. Dan kun je GroenLinks stemmen, zoals ik, maar daar schrik je toch wel even van. Ze moeten natuurlijk niet aan je portemonnee komen, toch .

Onze eerste man zei dat de winsten tegen de plinten klotsen. ‘Maar het enige dat stijgt zijn de salarissen van de topmannen, niet de cao lonen. Die gaan onvoldoende omhoog en dat vind ik niet acceptabel’.

Hoor ik hier de VVD kreten uit de jaren zeventig herhalen? Het grootkapitaal, het establishment, voor ons waren zij toen de verdorvenen der aarde. Daar ben ik inmiddels wel wat genuanceerder over gaan denken.

Zo niet Rutte. Nu is het hij die de barricaden beklimt. Een rode vlag wapperend geheven in de lucht. Is het waar wat Rutte hier zegt?

Volgens onderzoek van de Volkskrant bevestigen de cijfers Ruttes verhaal wel degelijk. De winsten, vooral van de grote bedrijven, ontwikkelden zich de afgelopen jaren veel gunstiger dan de salarissen die door die bedrijven worden betaald.

De lonen stegen wel, maar die inkomensstijging werd voor een groot deel tenietgedaan door de lastenverzwaringen voor de burger waartoe drie kabinetten-Rutte hebben besloten.

We kunnen een heet najaar verwachten. Best lekker onderhandelen met de premier zo in je rug. En in 2020, als zo her en der de lonen de pan uit gaan rijzen, zal een ingrijpende mobiliteit op gang komen van medewerkers met de geldstromen mee. Wellicht niet altijd van hen die je zo graag ziet vertrekken.

Gelukkig maar dat onze community wordt voorzien van alle noodzakelijke salarisinformatie. Elk jaar weer en GRATIS en voor NIETS. Kijken we samen hoe het best beloningsbeleid kan worden gevoerd.

Werk ze,

Rolf Baarda

 

 

 

Een fout die je niet moet maken

By | Overig | No Comments

Directeur Sophie Dutordoir van de Belgische spoorvervoerder NMBS heeft de maximale bonus gekregen, hoewel de prestaties voor klanttevredenheid en stiptheid beter hadden gekund. Ze heeft in totaal bovenop het vaste loon een vergoeding ontvangen van 63.746 euro en dat is de hoogst mogelijke bonus die ze had kunnen krijgen.

Wat is hier fout aan?

Een bonus maakt een mens productiever. Hij gaat harder werken, maar, een beetje lullig om op te merken, nu het hier een Belgische betreft, niet slimmer. Daar komt het kortgezegd op neer.

Echter, en daar komt ie, dan moet je je wel aan een paar wetmatigheden houden. Vier geboden die door de behaviourist Skinner zo’n 60 jaar geleden op papier zijn gezet:

1. Gij zult direct na de prestatie betalen.

2. Gij zult dit op onregelmatige tijden herhalen om het effect te versterken.

3. Gij zult consequent blijven betalen, anders dooft het gedrag onmiddellijk uit.

En het belangrijkste gebod:

4. Gij zult alleen betalen als de target ook daadwerkelijk is gehaald. Gij zult dus niet gaan marchanderen!

Oef, dat laatste hadden de Belgen in kwestie nog niet begrepen. Maar dit komt vanzelf wel als al die anderen die hun goals net niet hebben gerealiseerd, het volle pond komen opeisen.

Daarom voor Sophie nog een vijfde gebod, maar die komt van mij:

5. Wat gij wilt dat u geschiedt, onthoud dat ook een ander niet.

Werk ze,

Rolf Baarda