Monthly Archives

april 2019

Tony Chocolonely

By | Overig | No Comments

Deze week schreef de nieuwe HR Manager van Tony Chocolonely mij de volgende mail.

Hier is sinds vorig jaar een functiehuis met bijbehorende salarisschalen geïntroduceerd op basis van de Hay methodiek. Zelf ben ik er niet heel gelukkig mee en merk dat we op bepaalde vlakken hier ook niet goed mee uit de voeten kunnen, zowel in Nederland niet als in de US en UK waar onze andere kantoren zitten. Ik mis een bepaalde mate van flexibiliteit in het systeem en de discussie rondom salarissen verplaatst zich eigenlijk naar een discussie over de inschaling. Naar horen zeggen biedt Baarda een systeem wat zowel duidelijkheid als flexibiliteit geeft.

Laat er geen misverstand over bestaan. De dames en heren van Hay zijn meer dan uitstekende professionals. Zij beheersen hun vak als geen ander. Maar ze gedragen zich wel als de timmerman die met hamer en nijptang een moderne keuken in elkaar komt zetten. Da’s niet meer van deze tijd.

Nu kan ik genoegzaam achterover gaan leunen en genieten van dit succes, maar het schept wel verplichtingen. We moeten nog sneller gaan groeien om aan alle aanvragen het hoofd te kunnen bieden.

Lekker hoor, dankzij Hay heb ik er weer een luxe probleem bij. Mocht je mij kunnen helpen, ik hoor het graag.

Werk ze,

Rolf Baarda

Best eng hoor

By | Overig | No Comments

Best eng hoor. Maar een moet de eerste zijn. En omdat wij met het rollenmodel willen voorkomen dat medewerkers vanwege materiële motieven doorgroeien naar het niveau van incompetentie – het zogenaamde Peter Principle – heb ik zelf de stoute schoenen maar aangedaan. Ik heb mijn Linkedin profiel als volgt aangepast.

Volgens Model Baarda ben ik gekwalificeerd als Volleerd Generalist. Generalist, omdat mijn team vindt, dat ik erin slaag om een nieuwe productmarktcombinatie neer te zetten in de vorm van het platform PeoplePoint. Volleerd, omdat ik vind dat mijn kwaliteiten als leider van het team nog moeten en kunnen groeien naar het niveau senior om het groeiende team ook in de toekomst te kunnen leiden. Gelet op mijn leeftijd, 61, heb ik daar ook nog alle tijd voor. Maar meer zit er voor mij niet in.

Ik noem dit mijn comfortprofiel. Gek genoeg is daar op Linkedin niet echt plaats voor ingeruimd. Wel voor mijn skills en dat soort zaken, maar niet waarin ik ben begrensd. Wanneer je mij met andere woorden gaat overvragen.

Mijn ultieme droom is dat meer mensen hun comfortprofiel (in welke rol voel ik mij volledig op mijn plek) delen via Linkedin. Wat vind jij, does it make sense?

Werk ze,

Rolf Baarda (linkedin: https://bit.ly/2W2PE4c)

Ook wij een ronde verder

By | Overig | No Comments

De oude en nieuwe wereld zaten gisteren bij elkaar om tafel. Het FNV – dat 10 jaar geleden het rollenmodel als niet ter zake doende de rug had toegekeerd – aan de ene kant, de ING aan de andere.

De bank heeft een probleem, zo was aan de onderhandelingstafel gediagnosticeerd. Zij heeft agile werken geïntroduceerd, men werkt daar in steeds wisselende squads, chapters en tribes, maar kan de vertaling niet goed maken naar beloningsmanagement.

Dat bonussen voor de top onwerkzaam zijn, ziet de ING niet, dat het rollenmodel het antwoord is op hun probleem, ziet men gelukkig wel.

Sterker, het enthousiasme was zo groot dat men direct het model wilde loslaten op alle bankjongens en – meisjes, toch een slordige 15.000 man. Of dacht ik dat alleen maar te horen door mijn enthousiasme vanwege hun geestdriftigheid?

Hoe dan ook, de ING is onbegonnen werk en zou ten koste gaan van de klanten die nu met ons samenwerken. Maar om die opdracht gaat het mij ook niet. Heel Nederland mag vieren dat Ajax naar de volgende ronde is, ik gedenk mijn overwinning op het FNV.

Werk ze,

Rolf Baarda

Casus HR professionals bij Vialis

By | Overig | No Comments

Rode vlekken

Ik heb het vaker gezegd. Als functieanalist ben je net een maatschappelijk werker. Je komt meer te weten over het functioneren van de betreffende medewerker dan over zijn of haar takenpakket.

Maar nu ben ik ook dokter geworden. Of ik een verklaring heb voor de rode nekvlekken die verschijnen als een personeelslid een moeilijke en uitdagende opdracht aangeboden krijgt.

Rode vlekken is een teken van angst. Daar hoef je geen arts voor te zijn. Even krijgen we het in ons hoofd niet bij elkaar. Het wordt grijs in onze bovenkamer en weten niet meer wat te doen. Kortom, het probleemoplossend vermogen schiet op dat moment te kort, dus stroomt er veel bloed naar onze hersenpan.

In de onderhavige casus beschikt de patiënt over een afgeronde Hbo-opleiding en bevindt zich op de medior positie in een Vakspecialistische leerweg, gelet op de aard van haar functie. Was dit een leerweg kwestie en had de zieke moeite om van medior naar volleerd (kern) niveau te komen of moest zij niet als Vakspecialist maar als Allrounder worden aangemerkt?

In mijn praktijk kom ik deze casuïstiek met regelmaat tegen. Voor de juiste diagnose vraag ik in mijn anamnese altijd scherp door naar de affiniteit die deze mensen hebben met inhoudelijke (methodische) dan wel praktische, meer alledaagse zaken.

Is absoluut van het eerste sprake, dan biedt oefenen en een stevige kenniskuur voldoende uitkomst.

Maar schiet de liefde voor theoretische methoden tekort, heeft men weinig met inhoudelijke zaken, leest degene bijvoorbeeld nooit iets op het vakgebied, pleegt men niet of nauwelijks interventies of heeft men summier of geen inbreng in projecten, dan is absoluut een andere behandeling vereist.

Bij een overwegend praktische attitude geneest men het beste door de Allround leerweg te doorlopen. Geef die mensen gevarieerd werk, dat tevens veel dagelijkse routines kent. Kan men nog altijd doorgroeien naar senior of buitengewoon volleerd niveau (max circa 3.900).

Mag de volgende patiënt binnen komen?

Werk ze,

Rolf Baarda

Ieder bedrijf zijn eigen Baudet

By | Overig | No Comments

Ook een Baarda ontkomt niet aan blunders. Onbedoeld, maar daardoor niet minder ernstig. Kom Rolf, voor de draad ermee!

Toen iemand mij liet zien hoe hij het rollenmodel had gevisualiseerd in een Griekse tempel, was ik buitengewoon onder de indruk. Zo geïmponeerd zelfs, dat ik die tempel alle volgende workshops op het bord tekende: de Vakspecialisten als zuilen, de Professionals waarop de koepel rust etc. Tot ik op de verkiezingsdag mij ervan bewust werd, dat ik het logo aan het verspreiden was van, potdomme, het Forum voor Democratie.

Nummer twee: Deze week verscheen een ondergaande zon op het scherm waarop alle individuele waarderingen stonden geprojecteerd. Prachtig gefotografeerd door de HR Adviseur van dienst. Gevat declameerde ik de dichtregel: “De zon was mij niet opgevallen, als die niet iedere dag was onder gegaan.” Waarop een van de aanwezige mij vilein attendeerde op het feit dat die strofe afkomstig was uit de overwinningsspeech van Thierry Baudet.

Gelukkig is mij een derde, veel ernstiger stommiteit bespaard gebleven: stemmen op die engerd.

Laat mij daarom nu Levi Weemoedt declameren:

Als kind in zee o! rilde ik al
bij de gedachte aan een kwal.
Maar de grootste kwallen , zo leerde ik later,
die zwemmen boven-, niet onder water. 

En toch ga ik Baudet niet wegzetten als een brallende dandy, een losbol waarvan je verre moet blijven. Nee in plaatst daarvan wil ik duiden waarom hij voor beloningsbeleid zo belangrijk is.

Welnu, daar gaan we dan.

Een gemiddelde Baudet moet in jouw bedrijf tussen de 7.000 en 8.000 euro verdienen. Senioriteit doet daar nog zo’n 1.000 euro bovenop. Maar dan moet jouw Baudet wel datgene in huis hebben wat Thierry maakt tot wie hij is: een verteller van geloofwaardige verhalen.

Zo geloofwaardig dat klanten als vanzelf komen, als bijen op een boterbloem. Zo inspirerend ook dat Professionals letterlijk ‘de geest’ van hem krijgen. Hij is de magneet waar anderen graag voor willen werken.

Jouw Baudet begrijpt wat een simpel model doet met ons limbisch brein. Zoiets als Migratie, Klimaat en Achterkamertjes politiek. Een nieuw concept dat uitstekend aansluit op de mindset van jouw klanten. Hij bevestigt hun identiteit.

Een Baudet is de as waaromheen een organisatie draait, een wereldverbeteraar, de personificatie van de waarden die het collectief verbindt. Hij speelt piano, spreekt Latijn of gaat in zijn blootje aan de rand het zwembad zitten om jouw imago te versterken. Een Baudet doet van alles voor de goede zaak.

Maar kijk uit. Die Baudet’s hebben ook hun rafelrandjes. Aan structuur hebben zij een broertje door. Discipline is niet hun ding. En eigenwijs, ach man wat zijn die lui eigenwijs.

Een Baudet is een Generalist. Wees daar trots op. Maar niet op hem.

Werk ze,

Rolf Baarda